آژیر سیرن معمولی متفرقه

140٬000 تومان

آژیر سیرن 12 ولت مناسب برای استفاده داخل ساختمان