راهنمای محصولات دزدگیر مستر

راهنمای اپلیکیشن

راهنمای نصب دستگاه های مرکزی

کنترل پنل MK8000-L

دانلود

تلفن کننده M200

دانلود

راهنمای نصب و راه اندازی کنترل پنل های M910 و M930

دانلود

راهنمای نصب سنسورهای خطی

بیم خطی ۲۰ متری

دانلود

بیم خطی ۶۰ متری

دانلود

بیم خطی ۱۰۰ متری

دانلود

بیم خطی ۱۵۰ متری

دانلود

بیم خطی ۲۰۰ متری

دانلود

بیم خطی 250 متری

دانلود

بیم فنسی

دانلود

سنسور های حرکتی

سنسور چشمی بی سیم VENUS

دانلود

سنسور چشمی GUARD

دانلود

مگنت های بی سیم

مگنت بی سیم

دانلود

راهنمای نصب سنسور دود

سنسور دود MFD-615

دانلود