راهنمای تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر

در این مقاله قصد داریم تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر را مرور کنیم:

بعد از نصب نرم افزار می توانید با رمز پیش فرض ۰۰۰۰ (۴صفر) وارد نرم افزار شوید.

با زدن بر روی آیکون چرخ دنده از گوشه بالا سمت راست وارد منوی تنظیمات نرم افزار شوید.

تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر1  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر2  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر3  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر4

۱- با زدن بر روی هر کدام از گزینه ها می توانید وارد قسمت تنظیمات مربوطه شوید.

۲- تنظیمات محل نصب: در این قسمت نام محلی که دستگاه نصب شده است و شماره سیم کارت داخل دستگاه و رمز چهار رقمی دستگاه را وارد کرده و سپس دکمه ذخیره را فشار دهید.

۲-۱- تنظیمات خروجی: در صورتی که هر خروجی را غیرفعال کنید پیام روشن یا خاموش شدن آن خروجی برای شما ارسال نمی شود.

توجه: در تنظیم لحظه ای یا دائم بودن خروجی دقت کنید.

۲-۲- اضافه کردن محل: برای اضافه کردن یک محل جدید ابتدا دکمه جدید را فشار دهید سپس اطلاعات را وارد کرده و ذخیره را فشار دهید.

۳- تنظیمات بیشتر: در این قسمت نوع سیم کارت و حالت ارسال گزارش ها را انتخاب می کنید. همچنین میتوانید رمز عبور دستگاه را از این بخش تغییر دهید.

۴- تعیین نوع کاربری: در این قسمت می توانید نوع کاربری را فعال کنید. درصورتی که شماره شما در حافظه یک دستگاه ذخیره شده است مدیر سیستم را انتخاب کنید و در غیر این صورت کاربر عادی را انتخاب و کلید ذخیره را فشار دهید.

توجه: برای اطمینان، بهتر است هنگام وارد کردن رمز جدید روی علامت چشم فشار دهید تا رمز نمایش داده شود.

۴-۱- با استفاده از قسمت بازگشت به تنظیمات اولیه می توانید نرم افزار را به حالت اولیه بعد از نصب برگردانید.


 

تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر5  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر6  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر7   تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر8

۵- شماره ها و سطح دسترسی: در این قسمت می توانید شماره های موجود در حافظه تلفن را مشاهده و ویرایش و ذخیره کنید.

همچنین سطح دسترسی شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۵ نیز می توانید تعیین کنید.

قبل از انجام تغییرات بهتر است ابتدا اطلاعات را به روزرسانی یا استعلام کنید و پس از ویرایش توسط کلید ذخیره و ارسال آن برای دستگاه ازسال کنید.

توجه: شماره اول حافظه پیام قابل تغییر نمی باشد و به عنوان مدیر سیستم شناخته می شود. 

حافظه شماره ۱ را از طریق دستگاه می توانید تغییر دهید.

۶- حافظه پیام: در این قسمت می توانید شماره های موجود در حافظه تلفن برای گرفتن پیام را مشاهده کنید.

۷- حافظه تماس: در این قسمت می توانید شماره های موجود در حافظه تلفن برای گرفتن پیام را مشاهده کنید.

۸- نام زون ها: در این قسمت می توانید نام زون ها را با توجه به محل تحت پوشش حداکثر در ۱۰ کاراکتر تعیین کنید.

کلید ذخیره و ارسال اطلاعات را درنرم افزار ذخیره کرده و برای دستگاه نیز ارسال می کند (این گزینه برای مدیر سیستم قابل دسترس می باشد.)

کلید استعلام نام ها اطلاعات مربوط به تحریک زون ها را از دستگاه گرفته و نمایش می دهد.

توجه: این اطلاعات فقط در نرم افزار ذخیره می شود.

توجه: این اطلاعات فقط توسط مدیر سیستم(حافظه ۱) قابل ویرایش می باشد.


 

تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر9  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر10  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر11  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر12

۹- نام کاربرها: در این قسمت می توانید برای هر یک از کاربرهای سیستم یک نام اختصاص دهید.

در دستگاه های ریموتی کاربرها، ریموت های ۱ تا ۸ هستند.

۱۰- نام خروجی ها: در این قسمت نام خروجی های متصل به دستگاه را حداکثر در ۱۰ کاراکتر تعیین کنید.

۱۱- نام نصاب: در این قسمت مشخصات نصب کننده دستگاه را می توانید ذخیره کنید.

این مشخصات پس از اتمام آژیر به صورت یک گزارش برای شما ارسال می شود.

۱۲- متن تحریک ها: در این قسمت می توانید متن تحریک های تلفن کننده را تغییر دهید. (حداکثر ۴۰ کاراکتر)

این متن هنگام آژیر زدن دستگاه برای شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰ تلفن کننده ارسال می شود.

توجه: تحریک سوم مربوط به تلفن کننده مدل M200 می باشد.


 

تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر13  تنظیمات اپلیکیشن دزدگیر مستر14

۱۳- تنظیم زمان سنج: دستگاه دارای دو زمان سنج داخلی می باشد که قابلیت فعال یا غیرفعال کردن سیستم حفاظتی یا کنترل خروجی رله در زمان مشخص را دارد. (منظور از خروجی رله در دستگاه مدل ۹۱۰ خروجی ۱ و در دستگاه مدل ۲۰۰ خروجی ۵ می باشد.)

برای تنظیم هر یک از زمان سنج ها تنظیمات مورد نظر را انجام داده و گزینه ذخیره و ارسال را فشار دهید.

در صورتی که می خواهید زمان سنج متوقف شود، آن را حذف نمایید.

توجه: برای هر یک از زمان سنج ها، تنها یک نوع عملکرد قابل ذخیره می باشد.

۱۴- تنظیمات پنل: در این بخش فعال یا غیرفعال بودن حالت CHIME و وضعیت آژیرها قابل تنظیم می باشد به این صورت فقط بلندگوی داخلی یا بلندگوی داخلی همراه با سیرن هشدار داده یا بلندگوی داخلی و خارجی و سیرن همگی هشدار می دهند.

در صورتی که می خواهید فقط یکی از موارد را تنظیم کنید، از کلید ارسال استفاده کرده و در صورتی که قصد انجام کلیه تنظیمات را دارید، از کلید ارسال همه موارد استفاده کنید.

توجه: از طریق قسمت کنترل دسترسی کاربرها می توانید هر یک از کاربرها را به طور موقتی غیرفعال نمایید. (منظور از کاربرها ریموت های شماره ۱ تا ۸ می باشد.)