چشم فنسی 4 بیم مستر

  • چشم فنسی 4 بیم مستر مدل MBD-100-76-4beams با به کارگیری مادون قرمز فعال با داشتن ارتفاع 76cm و تولید 4 بیم همانند یک حصار یا فنس برای پوشش دهی فواصل تا 100 متر مناسب است.
  • با دارابودن IP65 مقاوم در برابر رطوبت، برف، مه،باران، آفتاب، گرد و غبار است.
  • دارای 2 کانال فرکانسی برای جلوگیری از ایجاد تداخل است.
  • خروجی چشم خطی مادون قرمز فنسی 4 بیم مستر قابل انتخاب بوده و می توان به دو صورت NO و یا NC به کار گرفته شود.