زون NO و NC در دستگاه دزدگیر چیست؟

زون NO و NC در دستگاه دزدگیر چیست؟

خروجی های آلارم در سنسورهای دستگاه دزدگیر که به زون دستگاه حفاظتی و کنترل پنل سیستم اعلام سرقت متصل می شوند، یک کنتاکت رله هستند. این تیغه و کنتاکت دارای دو حالت باز و یا بسته است.

  1. اگر در حالت عادی این کنتاکت بسته باشد، خروجی آلارم را Normally Close (NC) می نامند.
  2. اگر در حالت عادی این کنتاکت باز باشد، خروجی آلارم را Normally Open (NO)  می نامند.

باز یا بسته بودن زون NO و NC

ترمینال های زون های دستگاه های حفاظتی نیز به همین ترتیب که گفته شد کنتاکت های باز یا بسته هستند.

زون NO و NC در دستگاه دزدگیر، هنگامی که سنسور دارای کنتاکت بسته Normally Close (NC)  تحریک شود، این کنتاکت باز شده و به همین ترتیب کنتاکت زون دستگاه حفاظتی نیز باز شده و آژیر هشدار فعال می شود.

درتصویر زیر یک مگنت در را می بینید که در حالت عادی به صورت بسته است. زمانی که در باز شود، اتصال باز شده و به همین ترتیب زون دستگاه حفاظتی نیز باز شده و آلارم فعال می شود.

زون NO و NC در دستگاه دزدگیر

هنگامی که سنسور دارای کنتاکت باز Normally Open (NO)  تحریک شود، این کنتاکت بسته شده و به همین ترتیب کنتاکت زون دستگاه حفاظتی نیز بسته شده و آژیر هشدار فعال می شود.

درتصویر زیر یک دکمه Push bottom را می بینید که در حالت عادی به صورت باز است. زمانی که فشرده شود، اتصال بسته شده و به همین ترتیب زون دستگاه حفاظتی نیز بسته شده و آلارم فعال می شود.

دکمه Push bottom در زون NO و NC

سنسورهای چشمی، مگنت ها و بیم های خطی معمولا به صورت Normally Close (NC) هستند.

سنسورهایی مانند پدال ها و دکمه های درخواست کمک معمولا به صورت Normally Open (NO) هستند.

در برخی سنسورها می توان NC یا NO بودن سنسورها را کاربر به وسیله یک جامپر انتخاب کند.

زون های دستگاه حفاظتی با توجه به نوع دستگاه می توانند NC یا NO باشند. در برخی دستگاه ها می توان نوع زون را در تنظیمات دستگاه به Normally Close (NC) یا Normally Open (NO) تغییر وضعیت داد.