اعلام قطع برق در دستگاه دزدگیر مستر

اعلام قطع برق در دستگاه دزدگیر مستر

اعلام قطع برق در دستگاه دزدگیر مستر مدل M900

  1. در دستگاه M900 با فشردنMEM >>>> وارد کردن 1### وارد تنظیمات پنل شوید .
  2. با فشردن CHECK به بخش AC ALARM بروید.
  3. با فعال کردن (ENABLE) این گزینه با فشردن 4 یا 6 زمانی که برق شهر بیش از 4 ساعت طول بکشد، دستگاه یک دوره آژیر می کشد.

قطع برق در دستگاه دزدگیر مستر مدل M910 – M930

  1. در دستگاه های M910 و M930 از طریق فشردنMEM >>>> وارد کردن 1###  وارد تنظیمات پنل شوید.
  2. با فشردن CHECK به بخش 220v ALARM بروید.
  3. با فعال کردن (ENABLE) این گزینه با فشردن 4 یا 6 زمانی که برق شهر بیش از 4 ساعت طول بکشد، دستگاه یک دوره آژیر می کشد.
  • در دستگاه های M910 و M930  از طریق فشردنMEM >>>> وارد کردن 1###  وارد تنظیمات پنل شوید. با فشردن CHECK به بخش OUT2-MODE بروید. سپس با فشردن 4یا6 گزینه Power را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه زمانی که با اپلیکیشن گزینه اعلام وضعیت را بزنید، وضعیت برق شهر را نیز نمایش میدهد.
  • در دستگاه MK8000L زمانی که برق شهر بیش از 5 ساعت طول بکشد، دستگاه یک دوره آژیر میکشد. برای فعال یا غیرفعال کردن این گزینه از منوی کددهی و توسط کد #74 وارد منوی موردنظر شده و با استفاده از کلید های Ù یا Ú تک آژیر را فعال(ENABLE) یا غیرفعال(DISABLE) کنید.
  • در صورتی که قطع طولانی برق در حالت فعال دستگاه رخ دهد، دستگاه آژیر خواهد کشید.