چگونه حالت تک آژیر (chirp) در دزدگیر مستر را تنظیم کنیم؟

تنظیم تک آژیر (chirp) در دزدگیر مستر

هنگامی که دستگاه را فعال یا غیرفعال می کنیم یک تک آژیر یا همان Chirp را پخش می کند. برای تنظیم تک آژیر (chirp) در دزدگیر مستر به طریق های زیر عمل کنید:

تنظیم تک آژیر (CHIRP) در دزدگیر مستر مدل M900

در دستگاه M900 برای تنظیم تک آژیر یا همان CHIRP ابتدا دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.  با فشردنMEM >>>> وارد کردن 1###  وارد تنظیمات پنل شوید . با فشردن CHECK به بخش chirp بروید، سپس با فشردن 4 یا 6 آن را فعال(ENABLE)  یا غیرفعال(DISABLE) کنید.

تنظیم تک آژیر (CHIRP) در دزدگیر مستر مدل M910 – M930

در دستگاه های M910 و M930  سه حالت را می توان برای تک آژیر انتخاب کرد برای این منظور

  1. ابتدا دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
  2. از طریق فشردنMEM >>>> وارد کردن 1###  وارد تنظیمات پنل شوید.
  3. با فشردن CHECK به بخش chirp بروید.
  4. با فشردن 4 و 6 یکی از گزینه های in sp (پخش تک آژیر از بلندگوی داخلی) ، in sp+siren (پخش تک آژیر از بلندگوی داخلی و هم از siren) و یاin sp+siren+out-sp (پخش تک آژیر از بلندگوی داخلی ، siren و بلندگوی خارجی) را انتخاب کنید.

تنظیم تک آژیر (CHIRP) در دزدگیر مستر مدل MK8000-L

در دستگاه MK8000L برای فعال یا غیر فعال کردن تک آژیر از بلندگوی خارجی به این طریق اقدام کنید:

از منوی کددهی توسط کد #72 وارد منو شده و با استفاده از کلید های Ù یا Ú تک آژیر را  فعال(ENABLE) یا غیرفعال(DISABLE) کنید.