انتخاب حالت خروجی رله در دزدگیر مستر

انتخاب حالت خروجی رله در دزدگیر مستر

در این مقاله به انتخاب حالت خروجی رله در دزدگیر مستر در دستگاه های M910 ، M930 ، M900 و M200 می پردازیم.

 

تنظیم حالت خروجی رله در دزدگیر مستر مدل M900

  • دستگاه M900 دارای یک رله است که توسط ریموت کنترل می شود و دستگاه های M910 و M930  دارای 5 رله هستند که رله 1 را میتوان از طریق ریموت کنترل کرد. برای تنظیم این رله به یکی از حالت های لحظه ای یا دائم از طریق فشردنMEM >>>> وارد کردن 1###  وارد تنظیمات پنل شوید. با فشردن CHECK به بخش RELAY MODE بروید. با فشردن یکی از دکمه های 4 یا 6 این رله را به حالت لحظه ای (PULSE 2 sec) یا دائم(ON-OF)  انتخاب کنید.
  1. حالت لحظه ای (PULSE 2 sec) : با انتخاب این حالت با فشردن ریموت رله برای 2 ثانیه فعال و سپس غیرفعال می شود.
  2. حالت دائم(ON-OF) : با انتخاب این حالت با فشردن ریموت رله فعال شده و با فشردن مجدد رله غیرفعال می شود.

تنظیم حالت خروجی رله در دزدگیر مستر مدل M910 – M930

  • در دستگاه های M910 و M930 حالات تمامی رله ها از طریق اپلیکیشن قابل انتخاب و کنترل هستند.

تنظیم حالت خروجی رله در تلفن کننده دزدگیر مستر مدل M200

  • تلفن کننده M200 دارای 5 خروجی است. خروجی 1 و 2 به صورت لحظه ای عمل می کنند و بیشتر برای فرمان به دستگاه دزدگیر استفاده می شوند. (فعال و غیرفعال کردن از راه دور) درنتیجه برای این خروجی ها یک کد فعال کردن وجود دارد و 2 ثانیه بعد به طور خودکار قطع می شوند.

خروجی 3 و 4 دارای 2 حالت قطع و وصل می باشند. برای هرکدام از این خروجی ها دو کد وجود دارد، یکی برای فعال و دیگری برای غیرفعال کردن.

خروجی 5 یک رله با قدرت بالا برای کنترل از راه دور یک وسیله برقی از راه دور بدون مدار جانبی است. (باید به توان مصرفی وسیله برقی توجه داشته باشید.) خروجی 5 دارای 3 حالت فعال، غیرفعال یا لحظه ای است. پس ازآن که کد فرمان خروجی مورد نظر را برای دستگاه ارسال می کنید، دستگاه فرمان را انجام داده و برای اطمینان بیشتر یک پیام برای شماره ای که کد را ارسال کرده می فرستد.

لحظه ای روشن کردن خاموش کردن روشن کردن خروجی
11*0000* ——— ——— OUT1
21*0000* ——— ——— OUT2
——— 30*0000* 31*0000* OUT3
——— 40*0000* 41*0000* OUT4
55*0000* 50*0000* 51*0000* OUT5

 

 

  • در صورتی که از خروجی های 1 تا 4 برای فعال کردن وسیله ای میخواهید استفاده کنید، باید با یک مدار واسطه این کار را انجام دهید.
  • در صورتی که می خواهید بعد از فرمان به خروجی ها از طرف دستگاه پیامی برای شما ارسال نشود، در انتهای کد * قرار دهید به طور مثال: *51*0000*
  • خروجی ها را از طریق برنامه اندروید نیز می توانید کنترل کنید.
  • کنترل خروجی ها برای شماره های 1 تا 5 امکان پذیر است.