تغییر رمز دستگاه دزدگیر مستر

تغییر رمز دستگاه دزدگیر مستر

پس از نصب دزدگیر توسط مجری بهترین و اولین کار این است که مصرف کننده و مالک نسبت به تغییر رمز دستگاه دزدگیر خود اقدام نماید. تغییر رمز دزدگیر مستر به دلایل امنیتی و جلوگیری از دسترسی افراد غریبه به دستگاه می باشد . در این مطلب شما با نحوه تغییر رمز دستگاه آشنا می شوید.

تغییر رمز دزدگیر مستر از طریق کنترل پنل دزدگیر مستر و دستگاه مرکزی، و نیز از طریق اپلیکیشن دزدگیر صورت می گیرد، که در مقاله تنظیمات اپلیکیشن مستر برای شما شرح داده ایم. در این مقاله به تغییر رمز از کنترل پنل می پردازیم.

 

تغییر رمز دزدگیر مستر از طریق کنترل پنل دزدگیر:

  • برای تغییر رمز دستگاه های دزدگیر مستر در مدل های M900-M910-M930 فرآیند زیر را دنبال کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 1## >>>> وارد کردن رمز فعلی >>>> وارد کردن رمز جدید >>>> تکرار رمز جدید >>>> ENTER

از طریق اپلیکیشن دزدگیر مستر:

  • برای تغییر رمز دستگاه های M910-M930 از طریق نرم افزارابتدا وارد صفحه تنظیمات نصب شوید سپس وارد تنظیمات بیشتر شوید. در قسمت تغییر رمز عبور دستگاه، رمز جدید را وارد کنید و سپس ذخیره و ارسال را بزنید.

تغییر رمز دستگاه دزدگیر مستر مدل MK8000-L

  • در درستگاه های MK8000L برای تغییر هریک از رمزهای مهندسی، کاربر1، کاربر2 و کاربر3 فرایند زیر را دنبال کنید:

 

پیش فرض

4444

ورودرمزفعلی>>ورود رمزجدید>>ENTER

واردکردن کد04#

تغییر رمز مهندسی

پیش فرض

1111

ورود رمزمهندسی یا کاربر1>>ورود رمزجدید>>ENTER

واردکردن کد05#

تغییر رمز کاربر1

پیش فرض

2222

ورود رمزمهندسی یا کاربر1>>ورود رمزجدید>>ENTER

واردکردن کد06#

تغییر رمز کاربر2

پیش فرض

3333

ورود رمزمهندسی یا کاربر1>>ورود رمزجدید>>ENTER

واردکردن کد07#

تغییر رمز کاربر3

 

توجه : پس از تغییر رمز ورود دستگاه، بایستی رمز جدید را در نرم افزار گوشی هوشمند خود نیز تغییر دهید، در غیر این صورت دستگاه، دستورهای نرم افزار را اجرا نمی کند.