چگونه ساعت و تاریخ دستگاه دزدگیر مستر را تنظیم کنیم؟

چگونه ساعت و تاریخ دستگاه دزدگیر مستر را تنظیم کنیم

 

در این مقاله قصد داریم نحوه تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه دزدگیر مستر را آموزش دهیم.

 

تنظیم ساعت در دستگاه دزدگیر M910 – M930

  1. برای تنظیم ساعت در دستگاه دزدگیر مستر مدل M910-M930 ابتدا با فشردنMEM >>>> وارد کردن 3##  وارد منوی تنظیم ساعت شوید.
  2. سپس ساعت را به صورت 24 ساعته و 6 رقمی وارد کنید و ENTER را فشار دهید.

به طور مثال ساعت 19 و 6 دقیقه را این گونه وارد کنید: 19:06:00

 

تنظیم تاریخ در دستگاه دزدگیر M910 – M930

  1. برای تنظیم تاریخ در کنترل پنل های مستر مدل M910-M930 ابتدا با فشردنMEM >>>> وارد کردن 4##  وارد منوی تنظیم تاریخ شوید.
  2. سپس تاریخ را به صورت 6 رقمی وارد کنید و ENTER را فشار دهید.

به طور مثال تاریخ 20 اردیبهشت 1400 را اینگونه وارد کنید: 20/02/00

  • توجه داشته باشید ذخیره و ارسال گزارش ها و همچنین عملکرد زمان سنج ها با توجه به تاریخ و ساعت تنظیم شده انجام خواهد شد .

 

تنظیم ساعت و تاریخ در کنترل پنل مستر مدل MK8000-L

در دستگاه های MK8000L تنظیم ساعت و تاریخ در حالت برنامه ریزی بدون نیاز به رمز و در حالت عادی با ورود رمز کاربر1 قابل دسترسی است.

تنظیم ساعت:

  1. برای تنظیم ساعت از منوی کد دهی، کد #30 را وارد کنید.
  2. سپس ساعت را به صورت 24 ساعته و 6 رقمی وارد کنید و ENTER را فشار دهید.

تنظیم تاریخ:

  1. برای تنظیم تاریخ از منوی کددهی، کد #31 را وارد کنید.
  2. سپس تاریخ را به صورت 6 رقمی وارد نمایید و ENTER را فشار دهید.