مدیریت دستگاه دزدگیر مستر با تماس تلفنی

مدیریت دستگاه دزدگیر مستر با تماس تلفنی

مدیریت دستگاه دزدگیر مستر M910 – M930 با تماس تلفنی

در دستگاه های M910   و M930  این قابلیت برای شماره های 16 و 17 حافظه دستگاه مجاز است.

  1. برای این منظور ابتدا با شماره سیمکارت داخل دستگاه تماس گرفته و منتظر بمانید تا دستگاه پیام ” رمز را وارد کنید ” را پخش کند.
  2. پس از وارد کردن رمز در صورتی که صحیح باشد وارد قسمت کنترل خواهید شد. در این قسمت با وارد کردن عدد 1 دستگاه فعال و با وارد کردن عدد 2 دستگاه غیر فعال میشود.

در صورتی که رمز صحیح نباشد دستگاه پیام مربوط به اشتباه بودن رمز را پخش می کند.

مدیریت دستگاه دزدگیر مستر M900 با تماس تلفنی

  1. در دستگاه M900 به منظور کنترل دستگاه با تماس ابتدا با شماره خط تلفن متصل به دستگاه تماس گرفته و منتظر بمانید تا دستگاه پیام ” رمز را وارد کنید ” را پخش کند.
  2. پس از وارد کردن رمز کنترل که به صورت پیشفرض 1234 است در صورتی که صحیح باشد وارد قسمت کنترل خواهید شد و دستگاه پیغام مربوطه را پخش خواهد کرد.
  3. پس از پخش پیام با وارد کردن عدد 1 دستگاه فعال شده و یا با واردکردن عدد 2 دستگاه غیرفعال شده و پیغام مربوط به فعال شدن یا غیرفعال شدن دستگاه را پخش می کند.

در صورتی که رمز صحیح نباشد دستگاه پیام مربوط به اشتباه بود.

 

  • به منظور تغییر رمز کنترل از راه دور دستگاه به شیوه زیر عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 2## >>>> وارد کردن رمز فعلی>>>>واردکردن رمز جدید >>>>تکرار رمز جدید>>>> ENTER

  • در صورتی که نمیخواهید دستگاه را از راه دور کنترل کنید، حتما آن را در وضعیت غیرفعال قرار دهید، برای این منظور به روش زیر عمل کنید:

با فشردنMEM >>>> وارد کردن 2###  وارد تنظیمات تلفن کننده شوید. با فشردن CHECK به بخش PHONE CONTROL بروید و با فشردن 4 یا 6 آن را غیرفعال (disable) کنید.

مدیریت تلفن کننده M200 دزدگیر مستر با تماس تلفنی

  • در تلفن کننده M200 شماره های 16 تا 18 می توانند دستگاه را از طریق تماس کنترل کنند. با سیمکارت داخل دستگاه تماس گرفته و با وارد کردن رمز سیستم حفاظتی را فعال یا غیرفعال کنید.