چگونه زون 24 ساعته در دستگاه دزدگیر مستر را فعال کنیم؟

زون 24 ساعته در دستگاه دزدگیر مستر

تنظیم و فعال کردن زون 24 ساعته در دستگاه دزدگیر مستر M900 – M910 – M930

در دستگاه های M900 – M910 – M930 زون 5 قابلیت تبدیل شدن به زون 24 ساعته را دارد. اگر زون 24 ساعته فعال باشد، دستگاه در هر حالتی که باشد با تحریک این زون آژیر فعال می شود.

  1. ابتدا دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
  2. سپس از طریق فشردن MEM >>>> وارد کردن 1### وارد تنظیمات پنل شوید.
  3. با فشردن CHECK به بخش Zone 24h بروید.
  4. با فشردن 4 یا 6 میتوانید این زون را فعال یا غیرفعال کنید.

تنظیم و فعال کردن زون 24 ساعته در دستگاه دزدگیر مستر MK8000-L

دستگاه MK8000L این قابلیت را دارد تا نوع هر 8 زون توسط کاربر تعیین شود. هر گاه هر زون را که به عنوان زون 24h یا زون FIRE انتخاب کنید، دستگاه در هر حالتی که باشد با تحریک این زون آژیر فعال می شود.

  • برای انتخاب حالت زون به عنوان زون 24h یا زون FIRE از منوی کددهی با استفاده از کدهای #11 تا #18 وارد منوی تعیین حالت زون 1 تا 8 شده و توسط < و > نوع عملکرد موردنظر را انتخاب کرده و برای ذخیره کلید ENTER را فشار دهید. دستگاه بعد از دو تکبوق به منوی کددهی برمیگردد.
  • دستگاه کیپد نیز دارای یک زون 24h می باشد که در حالت پیش فرض غیرفعال است. برای فعال یا غیرفعال کردن این زون از منوی کددهی توسط کد #10 وارد منوی مورد نظر شده و با استفاده از ∧ یا ∨ وضعیت زون را مشخص کنید.